Kdo je End of Life Doula – spremljevalka ob koncu življenja?

Osnovna vloga spremljevalke ob koncu življenja (ang. End of Life Doula) je spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih s svojo prisotnostjo. Spremljevalke se po svetu združujejo preko različnih združenj in sledijo skupnim smernicam. Glavna značilnost tega modela oskrbe je, da ne izvaja nobenih medicinskih nalog. Vsebinsko se vklaplja v model paliativne oskrbe, ki počasi pridobiva vedno večji pomen.

Kako mi lahko spremljevalka sploh pomaga?

Spremljevalka ob koncu življenja lahko izvaja celo paleto dejavnosti, s katerimi pomaga umirajočim ali njihovim bližnjim. V osnovi je to družabništvo bolnemu ali umirajočemu, pa tudi druge oblike podpore v obliki pogovorov o trenutnih potrebah, poteku umiranja, zadnjih opravkih… Prisotnost tretje osebe, ki ni čustveno vpeta v dogajanje, razbremeni stanje in olajša zaključevanje življenja. Spremljevalka lahko tudi razbremeni svojce na način, ki ustreza njim.

Česa spremljevalka ob koncu življenja ne dela?

Spremljevalka ob koncu življenja ni strokovnjakinja za medicinsko ali mentalno zdravje. Ne vsiljuje in ne deli svojih verskih prepričanj. Spremljevalka tudi ne daje nobenih vrst zdravil in ne opravlja zdravstvene nege. Ne vsiljuje svojega lastnega razumevanja smrti, ampak pomaga umirajočemu in svojcem priti do lastnih zaključkov in odločitev.

Komu so storitve namenjene?

Storitve so namenjene neozdravljivo bolnim, umirajočim, njihovim svojcem, žalujočim, vsem, ki želijo načrtovati oskrbo ob koncu življenja, ostarelim, bolnikom z demenco…

Ne razumem pomena prisotnosti, je to le modna muha?
Biti prisoten ob nekom v težkih trenutkih ni lahko. V takih situacijah je pogosta tudi tišina, ki je veliko ljudem neprijetna. Biti ob nekom brez sodb, nasvetov ali pričakovanj je za to osebo velika spodbuda, da se tudi ona postavi na svoje mesto in najde svoj mir. Tudi otroku, ki ga je strah, pogosto spontano rečemo le: ‘Tukaj sem’.

Pomen prisotnosti je že dolgo priznan v vojski – vloga vojaškega kaplana na misijah ni samo omogočanje zakramentalnega življenja verujočim vojakom, temveč še bolj spremljanje vojakov, da imajo stalno ob sebi človeka, na katerega se lahko naslonijo, mu zaupajo ali se z njim pogovorijo. ‘To je neka nevidna služba, ki se ne da opisati ali izmeriti z nekimi parametri. Moje glavno delo je stalna prisotnost.‘ (Matej Jakopič, vojaški vikar).

Ali se delo spremljevalke lahko opravlja brez posebne licence?

V tujini je na voljo nekaj certificiranih izobraževanj, kjer je možno pridobiti certifikat. Licenca za spremljevalko ob koncu življenja pa za enkrat še ne obstaja, saj tudi zakonodaja na tem področju tudi po svetu še ni dorečena. Vsekakor vsako izobraževanje o povezanih temah pozitivno pripomore h kakovosti dela.